Vinmec 國際醫院

地址 :Đường Võ Nguyên Giáp, Vĩnh Khiệm, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
聯絡電話 :0225 7309 888