Cao Thang International Eye Hospital

設備不錯,員工都會說英文,很乾淨,有越南醫生和外國醫師供選擇,檢查的設備先進,不亞於台灣,且價格便宜.

地 址 :
135 Tran Binh Trong, Dist.5, HCMC
聯絡電話 :
84-934-567-135
一般醫療門診處理
go to top